For Export Enquiries,
please contact us on:

 

+48 18 444 07 44
+48 18 444 00 40

export@novitus.pl

Najczęściej zadawane pytania

Dane są przesyłane w postaci plików tekstowych o określonej budowie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcjach obsługi "Inwentaryzatora 3.0" i "Novigama".

Aktualne wersje programów "Inwentaryzator" i "Novimag" można pobrać z naszej strony internetowej: www.novitus.pl.

W przypadku kolektorów CipherLab (CPT711, 8000/8001, 8300, 8400) otrzymujemy bezpłatnie program "Inwentaryzator 3.0" z tzw. licencją podstawową (w tej licencji wiele funkcji programu jest zablokowanych - szczegóły w instrukcji obsługi programu "Inwentaryzator 3.0"). Pełna licencja (odblokowująca wszystkie funkcje programu) jest płatna.

Z kolei, w cenie kolektorów z Windowsem CE/Mobile nie żadnego programu (poza samym Windowsem). Do takich kolektorów oferujemy odpłatnie program o nazwie "Novimag".

Do większości czytników takie programy są dostępne. Można je pobrać ze stron internetowych producentów:

www.scanning.datalogic.com (programy "Aladdin" i "Magellan OSP")
www.cipherlab.com (program Scanmaster)
www.argox.com (program ScannUtility)
www.honeywellaidc.com (programy MetroSet2 i EZConfig)

Zwykle wystarczy postępować zgodnie z procedurą opisaną w polskojęzycznej instrukcji obsługi dołączonej do czytnika. Jeśli program lub urządzenie (do którego czytnik jest podłączony) wymaga specyficznej konfiguracji, należy posłużyć się pełną (angielskojęzyczną) instrukcją programowania czytnika.

Tak. Do drukarek firmy Zebra dołączany jest program "Zebra Designer". Z kolei do drukarek Argox i Birch producenci dołączają oprogramowanie "Bar Tender Ultra Light". Zarówno Zebra Designer jaki i "Bar Tender" są polskojęzyczne.

 
 
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus