For Export Enquiries,
please contact us on:

 

+48 18 444 07 44
+48 18 444 00 40

export@novitus.pl

Najczęściej zadawane pytania

Każda waga, która jest używana do rozliczeń handlowych musi być zalegalizowana.. Znamiona legalizacji to: 1.tabliczka znamionowa z pełnym opisem urządzenia, 2.znak CE a obok niego rok legalizacji i numer jednostki notyfikowanej, 3.znak metrologiczny M (zielony znak M), 4.plomby uniemożliwiające dostęp do zworki kalibracyjnej i dostęp do podzespołów elektronicznych wagi. Szczegóły w instrukcjach obsługi.

Po skończonym okresie ważnej legalizacji lub po uszkodzeniu znamion legalizacyjnych, wagę należy ponownie zalegalizować. Legalizacji może dokonać Urząd Miar i legalizacja taka (zwana legalizacją wtórną) jest ważna 25 miesięcy, dlatego plomby wtórnej legalizacji posiadają rok i miesiąc legalizacji).

Legalizacja pierwotna (nowa waga) jest ważna 35 miesięcy nie licząc roku w którym dokonano legalizacji, np. jeśli obok znaku CE jest wybity rok legalizacji 11 (2011) to oznacza legalizacja takiej wagi jest ważna do końca listopada 2014 roku.

Tak. Wszystkie wagi oferowane przez Novitus posiadają legalizację.

Tak. Wagi oferowane przez Novitus można podłączyć do większości kas fiskalnych istniejących na polskim rynku.

Nie. Firma Novitus nie posiada gotowych rozwiązań takiego połączenia.

Tak. Należy sprawdzić czy dana kasa fiskalna posiada więcej niż jeden port RS232 i czy obsługuje więcej wag.

Nie. Żadna waga etykietująca nie komunikuje się z kasą fiskalną. Jest to sprzeczne z założeniem działania wagi etykietującej, która komunikuje się z systemem sprzedaży (np. kasą fiskalną) poprzez wydrukowane kody kreskowe.

Nie można. Wagi SPC, choć mogą posiadać złącze RS232 nie umożliwiają podłączenia do kasy fiskalnej.

Bateria lub akumulatorek są rozładowane. Należy wymienić baterie lub naładować akumulator.

Do zmiany protokołów wagach służy program Telecharge. Dodatkowo należy skontaktować się z pomocą techniczną w celu uzyskania pliku flash z oprogramowaniem i protokołami do wagi.

Po zmianie przepisów z 1 maja 2004 taką możliwość mają tylko wagi etykietujące.

Funkcja automatycznego wyłączania wagi jest aktywna. Należy ją wyłączyć (patrz instrukcja obsługi).

Należy włączyć funkcję Tary narastającej (patrz instrukcja obsługi).

 
 
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus